विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज करण्याचे आवाहन

सातारा, दि.19 : शैक्षणिक वर्ष 2023-24 साठी शिष्यवृत्ती, शिक्षण फी परीक्षा फी, राजर्षी छ. शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व व्यावसायीक पाठ्यक्रमास शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व वसतिगृह निर्वाह भत्ता या योजनेचे अनु. जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज नुतनीकरण (Renewal) व नवीन अर्ज नोंदणी (Fresh) दि. 11ऑक्टोंबर पासून सुरूवात करण्यात आलेली आहे. तरी विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरावेत, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त नितीन उबाळे यांनी केले आहे.

जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालय प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्याची सुविधा आपल्या महाविद्यालयामध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या समान संधी केंद्रामध्ये उपलब्ध करून द्यावी. जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांनी अर्ज भरण्याबाबत जनजागृती करावी. पात्र विद्यार्थ्यांनी सन 2023-24 मधील शिष्यवृत्तीचे अर्ज विहित मुदतीत भरुन महाविद्यालयांकडे सादर करावेत. तसेच सदरचे अर्ज संबधीत महाविद्यालंयानी समाज कल्याण विभागाकडे पडताळणीकरून शिष्यवृत्ती अदागाई होणे कामी सादर करावेत, असे आवाहनही श्री.उबाळे यांनी केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Like This