प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजना सुरू

सातारा, दि. २३ : पारंपारिक 18 प्रकारच्या कारागीरांना व्यवसायासाठी आर्थिक मदत व प्रोत्साहन देण्यासाठी व त्यांची उन्नती करण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजना सुरू करण्यात आली आहे.
यामध्ये कारागिरांना प्रशिक्षण 15 हजार चे टूल किट व 1 लाख रुपयांपर्यंत अर्थ सहाय्य बँकेमार्फत 5 टक्के दराने देण्यात येणार आहे. या योजने विषयी थोडक्यात माहिती……
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य
सन्मान योजना वैशिष्टे व फायदे :
पोर्टलवर नोंदणी करणाऱ्या 18 प्रकारच्या पांरपारिक कांरागीरांना पाच दिवसीय प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. पाच दिवसीय प्रशिक्षण कालावधीत पाचशे रुपये (रोज) विद्यावेतन दिले जाणार आहे. प्रशिक्षणानंतर पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र प्रधान केले जाणार आहे. प्रशिक्षण घेणाऱ्या या कारागीरांना टुल किट खरेदीसाठी ई व्हौचर दिले जाणार आहे. प्रशिक्षण घेणाऱ्या कारागीरास व्यवसाय सुरु करण्यासाठी 5 टक्के व्याज दरासह एक लाख रुपयाचे कर्ज बँकेमार्फत उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे. अधिक माहितीसाठी https://pmvishwakarma.gov.in/ या संकेत स्थळाला भेट द्यावी.
कोणाला लाभ घेता येणार आहे :
सुतार, लोहार, सोनार, कुंभार, न्हावी, फुल माळ करणारे, धोबी, शिंपीं, मेस्त्री, बांबू उद्योग, मुर्तिकाम, चर्मकार, शस्त्रकार, बोट बांधणारे, अवजारे बनवणारे, चावी बनवणारे, खेळणी बनवणारे व मासेमारी जाळी विणणारे.
आवश्यक कागदपत्रे :
आधार कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर (आधार लिंक असावे) फोटो, शिधापत्रिका इ. कागदपत्रे

https://newsyojna.com/2023/11/pf-status-rejection-solutions/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Like This